สมัครแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย

สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้จนถึงวันที่ 20 พ.ค.2565

กรอกข้อมูลของทีมผู้เข้าแข่งขัน


ข้อมูลหัวหน้าทีม (ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 1) ทีมงานจะติดต่อประสานงานโดยผ่านหัวหน้าทีมเท่านั้น


ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 2


ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 3


ผู้เข้าแข่งขันคนที่ 4

ข้อมูลในการออกในกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงินค่าสมัครแข่งขัน ทีมละ 1200 บาท

ชำระค่าสมัครด้วยการโอนเข้าบัญชี

ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี บริษัท เมคเกอร์โรโบติกส์ จำกัด


เลขที่บัญชี 416-095260-4

หากมีปัญหาในการลงทะเบียนติดต่อ Email : phuwasit@p-robotics.net หรือโทร 0863999962